14.12.2017

Polska Centrala Zagrożeń Pogodowych

wyjaśnienie stopni zagrożenia

ostrzeżenie wstępne

aktywne ostrzeżenie wstępne: zostaje generowane kiedy wydarzenie nie jest pewne.